Wynalazcy przyszłości

sezon 2 odcinek 7

Wynalazcy przyszłości 2 odc. 7

Poznań ma ogromny kapitał twórczy i innowacyjny. Stolica Wielkopolski jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich. W mieście jest ponad dwadzieścia uczelni, a studenci i naukowcy stanowią prawie jedną czwartą z liczącego pół miliona mieszkańców miasta.

W tym odcinku zobaczymy elektronicznego słonia chroniącego przed włamywaczami, poznamy nowoczesne metody pakowania żywności wykorzystujące nanotechnologię i system ostrzegający przed tornadami.