Paszporty Polityki 2016

10 stycznia w Teatrze Wielkim w Warszawie, po raz 24 tygodnik „Polityka" przyzna jedną z najważniejszych nagród w dziedzinie kultury. Transmisję z tego wydarzenia oglądać będzie można w telewizji TVN, start o godz. 20:15.

„Paszporty Polityki" to nagrody kulturalne przyznawane przez tygodnik „Polityka" od ponad 20 lat. Otrzymują je polscy artyści, którzy przyczyniają się do przekraczania granic w sztuce. Paszporty przyznawane są w 7 dziedzinach. W tym roku są to: „Film”, „Teatr”, „Literatura”, „Muzyka popularna”, „Muzyka poważna”, „Sztuki wizualne” oraz nowa kategoria: „Kultura cyfrowa”.

Wśród tegorocznych nominowanych znaleźli się między innymi: Tomasz Wasilewski, Jan P. Matuszyński, Agata Duda-Gracz, Taco Hemingway i Rumak, Raphael Rogiński, Łukasz Dyczko i wielu innych.

Galę poprowadzą Grażyna Torbicka oraz redaktor naczelny tygodnika „Polityka” – Jerzy Baczyński.