Patrol

„Patrol” to rozwinięcie, znanego i lubianego przez rzesze widzów, programu „Gliny”.
W programie prezentowane są najciekawsze akcje funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Kamera towarzyszy funkcjonariuszom w ich codziennej pracy, w obserwacjach i zatrzymaniach przestępców. Ekipa „Partolu” zawsze jest na „pierwszej linii ognia”, by z bliska pokazać na czym polega praca tych dwóch formacji.

Patrol odcinek 10 Patrol odcinek 9 Patrol odcinek 8 Patrol odcinek 6 Patrol odcinek 5 Patrol odcinek 4 Patrol odcinek 3 Patrol odcinek 2 Patrol odcinek 1