Raj na Ziemi - ostatnia nadzieja

sezon 1

Hotspots: The Last Hope - 1

Od wielu lat codziennie ginie około 200 gatunków roślin i zwierząt. Zostają stracone bezpowrotnie. Ten tragiczny ciąg zdarzeń nazwano „wielkim wymieraniem”. Zagraża całemu życiu na naszej planecie. Uczeni znaleźli sposób na zatrzymanie tego procesu, wzywając do ochrony konkretnych obszarów nazywanych „gorącymi punktami bioróżnorodności”. Znajdują się one w różnych punktach świata i muszą spełniać różne kryteria. Każdy taki punkt jest małym kawałkiem raju, jakim była nasza planeta. W tym odcinku przyjrzycie się lasom tropikalnym wschodniej Australii.