Potyczki naukowców

sezon 1

Potyczki naukowców

Tym razem naukowcy omówią kwestię czasu. Odwiedzisz laboratorium pomiaru czasu. Dowiesz się także jak można zmierzyć wiek biologiczny oraz co mogą znaleźć archeolodzy przyszłości po ludziach obecnie zamieszkujących Ziemię.