Polscy szpiedzy

sezon 2 odcinek 1

Polscy Szpiedzy 2: Jan Henryk Zychon

W 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Jednak młode państwo nie miało jeszcze ustalony granic i prowdziło walki na wielu frontach. Nic więc dziwnego, że wraz z powołaniem do życia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego już w październiku 1918 roku są działalność rozpoczął wywiad i kontrwywiad, czyli tzw. „dwójka”. Jan Henryk Żychoń był bez wątpienia bohaterem „dwójki” w okresie międzywojennym.