Pałace dla ludu

sezon 1

Palace for the People

Kiedyś nazywany Pałacem Federacji, scalał dwie główne dzielnice Belgradu. Reprezentuje imperialną architekturę socjalizmu, jednak o bardzo silnych wpływach modernizmu. Słoweński marmur, folklor macedoński, żyrandol na wysokości 8 metrów - fascynująca budowla.