Życie bez snu

WIDE AWAKE (2006)

Niezwykła opowieść o udręce i ekstazie, jaką jest życie w stanie chronicznej bezsenności.

Życie bez snu – streszczenie

Film opowiadający o bezsenności i jej pozytywnych aspektach, jak choćby czas, który pozwala na artystyczną pracę. Reżyser otwarcie opowiada o tym, jak obsesyjny duch nie pozwala mu w nocy zasnąć. Zastanawia się, czy nie może zasnąć, ponieważ jest nocnym markiem, czy raczej stał się nocnym markiem, ponieważ nie może spać. Jego film to również opowieść o robieniu filmów. Widz staje się naocznym świadkiem powstawania kolejnych jego etapów: od komentarzy, poprzez dyskusje z zespołem, pracę indywidualną, aż do ostatecznego komputerowego montażu.

Życie bez snu – twórcy

Reżyserem filmu jest Alan Berliner, który cierpi na chroniczną bezsenność

Życie bez snu – gdzie obejrzeć?

Dokument jest dostępny online w serwisie VOD player.