Prasowanie piersi

W Kamerunie dojrzewające dziewczynki poddaje się bolesnemu zabiegowi zwanemu prasowaniem piersi.

Prasowanie piersi - co to znaczy?

Okaleczający rytuał przeprowadza często babcia lub matka. Rodzinny dom staje się miejscem tortur, a najbliższe osoby oprawcami. Zabieg traumatyzuje, prowadzi do poważnych powikłań, powoduje nowotwory. Fakt, że jest wykonywany z powodu troski o dziecko, stanowi tragiczny paradoks. Spłaszczanie piersi ma hamować ich wzrost i zmniejszać widoczność, by chronić dziewczynki przed gwałtami i przedwczesnymi ciążami. Te dwa problemy dotykają większość kobiet w państwie, gdzie nie prowadzi się edukacji seksualnej, a antykoncepcja jest niedostępna lub nieskuteczna.

Prasowanie piersi - o czym jest program?

Ekipa TVN Style wraz z dziennikarką, Anną Kalczyńską, dotarła do Kamerunu, by znaleźć odpowiedź na pytanie o źródło tej dramatycznej sytuacji i postawić kolejne: o możliwość jej uzdrowienia. Powstał poruszający materiał, w którym przemówiły ofiary i nieliczni ludzie usiłujący nieść im pomoc. Dokument stanowi unikatowy głos w sprawie kobiecego losu w krajach słabiej rozwiniętych oraz dowód na niezwykłą siłę, wolę walki i solidarność kobiet.