Ziemia pełna gazu, część 2

GASLAND PART II

Szczelinowanie hydrauliczne jest procesem technologicznym mającym na celu zwiększenie wydajności odwiertu. Jest on powszechnie wykorzystywany do pozyskiwania gazu ziemnego z łupków czy ropy naftowej. Szczelinowanie budzi jednak wiele kontrowersji. Josh Fox po raz kolejny stara się w brawurowy sposób zwrócić uwagę na olbrzymie ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych przy wykorzystywaniu tego procesu. Nie mówiąc już o konieczność zużycia ogromnych ilości słodkiej wody przy wykorzystywaniu tej metody i uwalnianiu gazów cieplarnianych. Twórcy podnoszą również argument, że lobby wydobywcze kontroluje badania nad potencjalnymi zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem szczelinowania i nie ujawnia prawdziwych danych dotyczących jego szkodliwości.