Narodziny Valerie

THE BIRTH OF VALERIE VENUS

Pięćdziesięciopięcioletnia Valerie jest żoną pastora, która całe życie służy innym. Kobieta potrzebuje niewielkie pomocy ze strony Matki Boskiej, zanim w końcu zacznie myśleć o sobie.

Narodziny Valerie - opis

Pięćdziesięciopięcioletnia Valerie jest żoną pastora, która całe życie służy innym. Uwięziona w domu, niebywale cierpi. Kobieta składa swe modły do Maryi Dziewicy, która odpowiada, obdarzając ją dziwną mocą. Valerie jest przekonana, że została opętana i szuka swojej drogi do oświecenia. Wkrótce zaczyna rozumieć, że polubienie samej siebie może przynieść pewne korzyści.

Narodziny Valerie - gdzie oglądać?

Film dostępny jest online w serwisie VOD player.