Eksperyment Milgrama – pół wieku później

Shock Room

„Eksperyment Milgrama – pół wieku później” prowokuje nową dyskusję na temat eksperymentu Stanleya Milgrama i zmusza do weryfikacji jego wniosków. Po holokauście Milgram próbował zrozumieć, dlaczego człowiek rani drugiego człowieka – odpowiedzią na to pytanie miał być przeprowadzony eksperyment w latach 1960-62. Stanley Milgram napisał scenariusz, zbudował laboratorium i wyszkolił współpracowników. W doświadczeniu udział wzięło 1000 osób pochodzących z różnych grup społecznych, o różnym wykształceniu i statusie ekonomicznym. Jego badania rzuciły światło na ciemną stronę ludzkiej natury. Uczestnicy mieli zadawać ból drugiej osobie. Naukowiec odnotował, że 65% z badanych ślepo wypełniało wszelkie rozkazy. Jednak na jaw wyszło, że większość nagranych materiałów nie została opublikowana, ponieważ faktycznie duża cześć osób buntowała się przeciwko bezmyślnemu podążaniu za rozkazami. Pięćdziesiąt lat po eksperymencie grupa filmowców postanowiła na nowo przeprowadzić podobny eksperyment w Australii. Dokument prezentuje opinie ekspertów, materiały archiwalne, ciekawe animacje i wywiady.

„Eksperyment Milgrama – pół wieku później” to australijski dokument fabularyzowany z 2015 roku autorstwa Kathryn Millard. Cały film jest dostępny online w serwisie VOD player.