Przehandlować Niemców

PASAPORT DE GERMANIA (AKA. TRADING GERMA

Mało znana historia dotycząca handlu ludźmi w powojennej Europie. Rząd Rumunii sprzedał mieszkających tam od stuleci Niemców. Obraz HBO Europe prezentuje psychologiczne, etyczne i społeczno-ekonomiczne konsekwencje tego zjawiska.

Przehandlować Niemców - opis

Niemcy mieszkali na terenie rumuńskich regionów Transylwanii i Banatu od setek lat. Przetrwawszy liczne klęski żywiołowe i zawirowania historii, dobrze zasymilowali się z lokalną ludnością. Niespodziewanie w czasie Zimnej Wojny zaczęli masowo znikać. Okazało się, że w wyniku dokładnie zaplanowanej akcji zostali internowani i sprzedani do Niemiec Zachodnich. W czasie trwania akcji sprzedano ponad 250 tys. osób. Sprzedaż Rumunów narodowości niemieckiej to jeden z najbardziej szokujących przypadków handlu ludźmi w Europie po drugiej wojnie światowej. Film Georgescu Răzvana przedstawia losy osób, które zostały sprzedane w wyniku tajnej umowy między władzami Rumunii a rządem RFN.

Przehandlować Niemców - gdzie oglądać?

Film obejrzysz na platformie VOD player.pl