FC Roma

FC ROMA

Porywający dokument opowiadający o romskiej drużynie piłkarskiej, która powstała w Czechach

FC Roma – streszczenie

W ostatnim sezonie w najniższej czeskiej lidze piłkarskiej zaczęła grać drużyna, której członkowie byli z pochodzenia Romami. Szybko okazało się, że mimo wszelkich programów i kampanii społecznych, środowisko sportowe nie jest wolne od rasizmu i ksenofobii. Zespół zaczął wygrywać spotkania walkowerem i prawie zwyciężył w lidze, ponieważ inne drużyny nie chciały z nim grać. Filmowcy śledzą poczynania piłkarzy oraz nastawienie do nich środowiska sportowego.

FC Roma – o dokumencie

Tomáš Bojar i Rozálie Kohoutová biorą na warsztat temat dyskryminacji i ksenofobii w Czechach. Analizują ten poważny problem społeczny przez pryzmat piłki nożnej i romskiej drużyny FC Roma, która pojawiła się w jednej z lig. Za naszą południową granicą mieszka obecnie od 150 tys. do 300 tys. Romów, a większość z nich żyje w skrajnej biedzie. Społeczność romska jest tam od lat obiektem uprzedzeń. Ostatni kryzys migracyjny w Europie tylko zaognił sytuację i przyczynił się do wzrostu liczby aktów o charakterze ksenofobicznym na terytorium Czech.

FC Roma – gdzie obejrzeć?

Dokument jest dostępny online w serwisie VOD player.