Little Rock: Pół wieku później

LITTLE ROCK CENTRAL: 50 YEARS LATER

Dokument ukazujący od środka liceum Little Rock Central High w Little Rock w stanie Arkansas. Pięćdziesiąt lat temu liceum Little Rock Central High School stała się symbolem walki i nadziei ruchu na rzecz równouprawnienia. Dziś boleśnie przypomina, jak skomplikowana jest droga ku równości.

Little Rock: Pół wieku później – streszczenie

Niegdyś zarzewie ruchu na rzecz równouprawnienia, Little Rock Central High to obecnie, można powiedzieć, dwie szkoły: w jednej biali uczniowie przygotowują się do wstępu na najbardziej prestiżowe uczelnie w kraju, w drugiej garstka czarnych uczniów z trudnością wypełnia minimum programowe. Gdy w 2006 r. pochodzący z Little Rock filmowcy Brent i Craig Renaud zaczęli kręcić dokument w Little Rock Central High, w szkole i w całym kraju trwały przygotowania do uczczenia 50 rocznicy słynnego „kryzysu integracyjnego” w 1957 r. Rozgniewany tłum białych mieszkańców Little Rock uniemożliwił wtedy dziewięciu czarnoskórym uczniom wtedy wejście do budynku szkoły. W filmie towarzyszymy współczesnym uczniom i nauczycielom liceum, którzy wraz z liderami miejscowej społeczności i przedstawicielką pierwotnej „dziewiątki z Little Rock”, dzielą się swoimi przemyśleniami o tym, ile – jak niewiele – zmieniło się od tamtych dramatycznych wydarzeń.

Little Rock: Pół wieku później – gdzie obejrzeć?

Dokument jest dostępny online w serwisie VOD player.