Terroryzm: Dylematy frontu domowego

HOMEGROWN: THE COUNTER-TERROR DILEMMA

Dokument bada problem terroryzmu rodzącego się na terytorium USA w postaci wydarzeń planowanych lub realizowanych przez amerykańskich obywateli i rezydentów, nawróconych na radykalny islam. Film przedstawia zarówno perspektywę pracowników agencji rządowych, które odpowiadają za wykrywanie tego typu zagrożeń i zapobieganie aktom terroru, jak i członków amerykańskiej społeczności muzułmanów. Reżyser filmu Greg Barker to jeden z największych ekspertów od tematyki związanej z ekspansją radykalnego islamu i zagrożeniem terrorystycznym, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jest on między innymi twórcą takich obrazów jak Koran na pamięć czy Wytropić Bin Ladena.