Larry Kramer kocha i nienawidzi

LARRY KRAMER IN LOVE AND ANGER (AKA. LAR

Larry Kramer, znany amerykański pisarz, dramaturg i scenarzysta, przez całe swoje życie był przede wszystkim aktywistą. Od początku epidemii AIDS zaangażowany w pomoc chorym, stworzył fundację, której celem była poprawa jakości ich życia. Jednocześnie sam od lat walczy z wirusem HIV – dzięki ogromnej wewnętrznej sile udało mu się uzyskać zgodę na przeszczep wątroby, dzięki czemu mając prawie osiemdziesiąt lat wciąż jest w dobrej formie fizycznej i nie ustaje w działaniach na rzecz chorych.