Akt odwagi

WALKOUT

Jest rok 1968. W jednym z liceów we wschodnim Los Angeles dochodzi do buntu meksykańskiej młodzieży. Uczniowie postanawiają walczyć z niesprawiedliwym traktowaniem i dyskryminacją w szkole. Od samego początku ich działania wspiera przychylny sprawie młody nauczyciel, Sal Castro (Michael Peña). Liderem ruchu jest Paula Crisostomo (Alexa Vega), która organizuje strajki i pokojowe marsze protestacyjne, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na sytuację pochodzących z Meksyku uczniów. Oparta na faktach produkcja opowiada o buncie młodych ludzi przeciwko nierówności i dyskryminacji w szkole.