Wielebny W.

Ten film to obraz religijnego napięcia  między muzułmanami a wyznawcami buddyzmu przedstawiony z perspektywy mnicha Ashina Wirathu – lidera ruchu antymuzułmańskiego w Maynmar.

Buddyzm opiera się na niestosowaniu przemocy. Chwali pokój, miłość i zrozumienie. Zaskakujące, że najbardziej pokojowa religia n świecie ma wśród swych wyznawców nietolerancyjnych kaznodziejów nawołujących do nienawiści. Pochodzący z Birmy mnich, znany jako Wielebny Wirathu, od lat głosi antymuzułmańską retorykę nienawiści, podżegając do etnicznych czystek. Głosi antyislamskie przesłanie, utrzymując, ze muzułmanie zagrażają bezpieczeństwu kraju. Domaga się wykluczenia społecznego, ekonomicznego i politycznego.

„Wielebny W.” to film dokumentalny z 2017 roku w reżyserii Barbeta Schroedera, który zrealizował go przy pomocy materiałów archiwalnych, nagrań z telefonów komórkowych i materiałów pochodzących z mediów społecznościowych. To również interesujący obraz funkcjonowania mechanizmów powstawania i działania nacjonalizmów. Cały film dostępny na platformie VOD player.pl.