Efekt Domina

sezon 1 odcinek 8

Efekt domina

W największym obozie dla uchodźców syryjskich w irackim Kurdystanie przebywa ponad 59 tys. osób.

ACTED pomaga uchodźcom syryjskim w Jordanii, Libanie oraz Iraku. W obozie dla uchodźców syryjskich Domiz realizuje programy związane z opieką nad dziećmi - tworzy tak zwane Child Friendly Space oraz prowadzi działania aktywizujące, skierowane do dzieci. Regionalne władze i działające w irackim Kurdystanie organizacje pozarządowe podejmują wysiłki, by syryjskie dzieci w obozach dla uchodźców miały dostęp do edukacji.

Kulczyk Foundation, wspierając programy ACTED związane z opieką nad dziećmi, ufundowała bibliotekę dla dzieci w obozie Domiz. Budynek, który będzie służył także jako świetlica, w której dzieci będą mogły czytać, odrabiać lekcje i spędzać czas wolny, był przygotowywany przy ich udziale - dzieci samodzielnie decydowały o jego urządzeniu.

ACTED działa w Iraku od 2003 r., od czasu drugiego konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej. Działania organizacji w tym kraju były początkowo ukierunkowane na poprawę opieki zdrowotnej oraz warunków sanitarnych i mieszkaniowych osób przesiedlonych z powodu konfliktu.

Od 2012 r, gdy do Iraku przybyła pierwsza fala uchodźców z Syrii, ACTED była zaangażowana w planowanie i rozwój obozów dla uchodźców. Uruchomiła programy opieki, w tym program wsparcia dla dzieci, finansowany częściowo dzięki środkom z Nagrody Nobla, przekazanym przez laureata tego wyróżnienia – ECHO (The Humanitarian Aid and Civil Protection Department of the European Commission).