Efekt Domina

sezon 1 odcinek 3

Efekt domina

Projekt Mekong Big Build powstał po likwidacji wysypiska śmieci Stueng Meanchey w 2009 r., kiedy bezdomne rodziny utrzymujące się ze zbieractwa na tym wysypisku zostały przesiedlone do szop wynajmowanych w Phnom Penh.

Smile Village jest częścią projektu Mekong Big Build i zakłada budowę „nowego miasta”, które dałoby schronienie rodzinom z Stueng Manchey i umożliwiło im poprawę dotychczasowych warunków życia. Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest utworzenie 50 obiektów mieszkalnych na wynajem i na własność.

Smile Village usytuowano w odległości pozwalającej na dojazd rowerem do rejonu wysypiska, co pomoże mieszkańcom w poszukiwaniu pracy w mieście jak również w rozwijaniu nowych umiejętności, takich jak ogrodnictwo czy krawiectwo. Głównymi beneficjentami projektu są rodziny, które nie posiadają dostępu do godnych warunków mieszkaniowych, tj. zapewniających im bezpieczeństwo i ochronę przed monsunami i powodziami oraz zapewniających dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych.

W Kambodży wciąż widoczne są ślady wojen, które przetoczyły się przez kraj w minionych dekadach. W ciągu ostatnich 10 lat skala ubóstwa uległa wprawdzie zmniejszeniu, ale nadal pozostaje wiele problemów do rozwiązania. Rodziny, które utrzymywały się ze zbieractwa na wysypisku Stung Meanchey, po jego zamknięciu zostały przesiedlone i zmuszone do zamieszkania w jeszcze gorszych warunkach. Wysypisko było wielką 100-akrową górą gnijących śmieci z całej Kambodży, na której pracowało i żyło około 2000 ludzi – w tym 600 dzieci. Wioska leżąca nieopodal istniała przez dobrych 20 lat.

Warunki mieszkaniowe w Smile Village umożliwią beneficjentom rozwój aktywności mikroekonomicznej. W rezultacie przewiduje się zwiększenie dochodów rodzin, ułatwienie dostępu do edukacji dla dzieci oraz stworzenie dla nich dogodnej przestrzeni do odrabiania zajęć domowych.