Efekt Domina

sezon 1 odcinek 2

Efekt domina

Gmina Mahatalaky na Madagaskarze jest dość rozległa, a społeczności lokalne wzajemnie od siebie odizolowane. Uczniowie uczęszczający na lekcje do sąsiednich wiosek pokonują pieszo do 20 km dziennie i jest to grupa uprzywilejowana, ponieważ dla wielu dzieci brakuje miejsc w szkołach.

Celem projektu jest budowa i remont szkół podstawowych w tym regionie Madagaskaru. Realizacja zaplanowanych działań wpłynie na poprawę warunków edukacyjnych dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Szacuje się, że w ciągu nadchodzącej dekady beneficjentami projektu zostanie ponad 2000 uczniów. Stanowiłoby to znaczny krok w walce z alarmująco wysokim analfabetyzmem w regionie Mahatalaky oraz wpisywało się w realizację zadań ujętych w Planie Rozwoju Gminy Mahatalaky (Mahatalaky Commune Development Plan) przygotowanym przez lokalne władze.

Projekt jest realizowany we współpracy z organizacją Azafady, która wspiera lokalne społeczności w budowie szkół na Madagaskarze od 2006 r. W ostatnim czasie 6 szkół zaprojektowanych przez Azafady uległo znacznym szkodom, co stało się podstawą do wdrożenia programu remontowego.

Zgodnie z danymi UNICEF z roku 2011 r., bezpieczne, wygodne i sprzyjające rozwojowi warunki do nauki są niezbędne do wzrostu liczby absolwentów szkół i poprawy wyników egzaminacyjnych.  Sprawa wydaje się szczególnie istotna w kraju, w którym niemal jedna trzecia dzieci w wieku od 5 do 14 lat opuszcza lekcje z powodu obowiązków domowych związanych z pomocą w gospodarstwie.