Sędzia Anna Maria Wesołowska

Akcja programu rozgrywa się na sali sądowej. Z wszelkimi jej atrybutami, z zachowaniem wszystkich procedur i konwenansów przyjętych przez polskie Sądy na co dzień. Forma odcinka dostosowana jest do przebiegu autentycznych rozpraw sądowych.
Każdy odcinek rozpoczyna się od zapoznania widza z rozpatrywaną sprawą i odczytania aktu oskarżenia. Pojawiają się kolejni świadkowie. Po przesłuchaniu obu stron, następuje mowa prawdziwego obrońcy i prawdziwego oskarżyciela. Wszystko po to, by prawdziwy Sędzia, najważniejsza postać w programie, mógł wydać sprawiedliwy wyrok. Dodatkowym atutem programu jest fakt, że skomplikowane historie kryminalne dają widzom możliwość samodzielnego mierzenia się z oceną przedstawianych dowodów i faktów, a tym samym szansę "zabawy" w zgadywanie, jaka będzie decyzja i wyrok Sędziego.

S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 634 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 633 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 632 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 631 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 630 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 629 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 628 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 627 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 626 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 625 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 624 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 623 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 622 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 621 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 620 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 619 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 618 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 617 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 616 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 615 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 614 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 613 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 612 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 611 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 610 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 609 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 608 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 607 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 606 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 605 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 604 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 603 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 602 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 601 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 600 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 599 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 598 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 597 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 596 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 595 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 594 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 593 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 592 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 591 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 590 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 589 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 588 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 587 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 586 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 585 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 584 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 583 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 582 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 581 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 580 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 579 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 578 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 550 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 549 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 548 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 547 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 546 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 545 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 544 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 543 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 542 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 541 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 540 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 539 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 538 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 537 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 536 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 535 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 534 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 533 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 532 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 531 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 530 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 529 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 528 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 527 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 526 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 525 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 524 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 523 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 522 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 521 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 520 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 519 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 518 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 517 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 516 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 515 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 514 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 513 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 512 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 511 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 510 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 509 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 508 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 507 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 506 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 505 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 504 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 503 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 502 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 501 S\u0119dzia Anna Maria Weso\u0142owska odcinek 500