Sędzia Anna Maria Wesołowska

Akcja programu rozgrywa się na sali sądowej. Z wszelkimi jej atrybutami, z zachowaniem wszystkich procedur i konwenansów przyjętych przez polskie Sądy na co dzień. Forma odcinka dostosowana jest do przebiegu autentycznych rozpraw sądowych.
Każdy odcinek rozpoczyna się od zapoznania widza z rozpatrywaną sprawą i odczytania aktu oskarżenia. Pojawiają się kolejni świadkowie. Po przesłuchaniu obu stron, następuje mowa prawdziwego obrońcy i prawdziwego oskarżyciela. Wszystko po to, by prawdziwy Sędzia, najważniejsza postać w programie, mógł wydać sprawiedliwy wyrok. Dodatkowym atutem programu jest fakt, że skomplikowane historie kryminalne dają widzom możliwość samodzielnego mierzenia się z oceną przedstawianych dowodów i faktów, a tym samym szansę "zabawy" w zgadywanie, jaka będzie decyzja i wyrok Sędziego.

Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 634 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 633 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 632 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 631 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 630 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 629 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 628 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 627 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 626 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 625 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 624 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 623 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 622 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 621 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 620 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 619 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 618 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 617 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 616 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 615 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 614 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 613 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 612 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 611 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 610 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 609 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 608 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 607 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 606 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 605 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 604 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 603 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 602 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 601 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 600 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 599 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 598 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 597 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 596 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 595 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 594 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 593 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 592 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 591 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 590 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 589 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 588 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 587 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 586 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 585 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 584 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 583 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 582 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 581 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 580 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 579 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 578 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 550 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 549 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 548 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 547 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 546 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 545 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 544 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 543 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 542 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 541 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 540 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 539 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 538 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 537 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 536 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 535 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 534 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 533 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 532 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 531 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 530 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 529 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 528 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 527 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 526 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 525 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 524 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 523 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 522 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 521 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 520 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 519 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 518 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 517 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 516 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 515 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 514 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 513 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 512 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 511 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 510 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 509 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 508 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 507 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 506 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 505 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 504 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 503 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 502 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 501 Sędzia Anna Maria Wesołowska odcinek 500