Małe zoo Lucy

Lucy jest bystrą siedmiolatką, która mieszka tuż obok ZOO. Każdego wieczoru dziewczynka wymyka się przez okno z domu, aby spotkać się z zamieszkującymi ogród zoologiczny zwierzakami. Każde z nich ma do opowiedzenia swoją niezwykłą historię. Pełen wdzięku serial animowany, który w oryginalny sposób przedstawia dzieciom zwierzęta z różnych stron świata. Umiejętnie łączy ciekawie prowadzoną narrację z piękną warstwą wizualną.

Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o niespodziance dla Talluli Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o kozie Gertie Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o kwiecie Doris Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o dniu pucowania Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o ostatniej jagodzie buluru Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowies\u0107 o karpiu Moncucjuszu Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o nowym stylu Reginalda Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o d\u0142ugim po\u017Cegnaniu Bao Bao Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o hulajnodze Alana Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o ta\u0144cach w d\u017Cungli Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o wielkich deszczach Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o domku z li\u015Bci Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o Ronaldzie i jego g\u0142azach Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o szale na sawannie Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o konkursie kucharskim Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o maskonurach bij\u0105cych rekordy Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o weso\u0142ym \u015Bmiganiu Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o d\u0142ugiej nocy w d\u017Cungli Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o porz\u0105dkach na koniec pory deszczowej Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o pi\u0142ce bumerangowej Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o zaj\u0105cu Horacym Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o wycieczce wielorybiej Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o czu\u0142nie Alfiego i Charliego Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o drzewie jimjamowym Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o festiwalu flaming\u00F3w Ma\u0142e zoo Lucysezon 4 Opowie\u015B\u0107 o ch\u0119tnym do pomocy Zedzie Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o bohaterze Afryki Zedzie Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o Lamie Leopoldzie Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o skarbach Doris Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o arbuzach Herberta Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o Tukanie Tallulah Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o ma\u0142ym bizonku Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o chwytliwej melodii Alana Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o najlepszej choince na \u015Bwiecie Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o wielorybicy Telmie Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o je\u017Cozwierzu Patsy Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o Jazzie Kr\u00F3lu Karnawa\u0142u Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o zapiekance z d\u017Cungli Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o tym, jak Joe nocowa\u0142 poza domem Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o Wiktorze, kt\u00F3ry nie my\u0142 z\u0119b\u00F3w Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o kamieniach wsp\u00F3lnoty Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o pomocnikach Melanii Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o zabawie w basenie Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o nowym przyjacielu Polarka Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o skarbie maskonur\u00F3w Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o tym jak Ronald uczy\u0142 si\u0119 p\u0142ywa\u0107 Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o najmniejszym maskonurze Jamiem Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o nowym domu Tobiego Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o wielkiej fali na jeziorze Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o braciszku Lily Ma\u0142e zoo Lucysezon 3 Opowie\u015B\u0107 o Georginie kr\u00F3lowej mody