Nagi instynkt przetrwania: Elita

sezon 1 odcinek 9

Nagi Instynkt Przetrwania: Elita S1

Grupa ludzi wyzbywa się luksusów i odzienia, by powrócić do epoki kamienia łupanego. Uczestnicy reality show mają za zadanie przetrwać w dziczy 40 dni. Każdy surwiwalista może przynieść ze sobą tylko jeden lub dwa pomocne mu narzędzia. Uczestnicy nie otrzymają żadnych innych przedmiotów, odzieży, jedzenia czy wody. Operatorzy kamer nie mają prawa interweniować, z wyjątkiem nagłych przypadków medycznych.

Uczestnicy reality show muszą nauczyć się polować i tworzyć pułapki, by zdobyć pożywienie. Budując schronienie mogą polegać tylko na sile własnych rąk i znalezionych przez siebie materiałach.