Zdjęcie z Papieżem

odcinek 7

Zdjęcie z Papieżem

Jak wyglądały kulisy pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny? Kto dbał o bezpieczeństwo Jana Pawła II? Czy podczas wizyt papieża w latach 90. zdarzały się nieprzewidziane sytuacje zagrażające jego życiu? Jak sobie z nimi radzono? Rąbka tajemnicy uchylają przedstawiciele BOR-u i policji. Papież Polak we wspomnieniach rodaków. Osoby znane i nieznane, na których życie wpłynął Jan Paweł II. Bohaterowie filmów snują nostalgiczne, pełne ciepła opowieści o przełomowych spotkaniach, inspiracjach twórczością i nauczaniem Ojca Świętego.