Zdjęcie z Papieżem

odcinek 12

Zdjęcie z Papieżem

Podczas spotkania w parafii ewangelicko-reformowanej przedstawiciele czterech nurtów chrześcijaństwa: rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i starokatolickiego oceniają dokonania ekumeniczne Jana Pawła II. Zwracają uwagę na przełomowe znaczenie encykliki "Ut unum sint", wspominają ekumeniczne akcenty pielgrzymek papieskich, zwłaszcza do polski. Zastanawiają się nad rolą biskupa Rzymu we współczesnym chrześcijaństwie. Papież Polak we wspomnieniach rodaków. Osoby znane i nieznane, na których życie wpłynął Jan Paweł II. Bohaterowie filmów snują nostalgiczne, pełne ciepła opowieści o przełomowych spotkaniach, inspiracjach twórczością i nauczaniem Ojca Świętego.