Wyburzacze

sezon 7 odcinek 9

Wyburzacze 7

W Rudzie Śląskiej rozpocznie się rozbiórka domu stojącego na terenie dotkniętym szkodami górniczymi - fatalny stan obiektu i groźba samoistnego runięcia na sąsiedni, zamieszkały budynek zmusi Tomka i Krzyśka Warchalów do błyskawicznego działania.

W Łodzi zespół Bartłomieja Jarugi przyjmie zlecenie usunięcia wewnętrznej ściany kamienicy, której dach niedawno się zawalił - problemem okaże się już sam wjazd zwyżki na dziedziniec, a dodatkowo na miejscu wyburzacze odkryją starą przepompownię, którą może zainteresować się konserwator zabytków. W Biedrusku podczas powalania kompleksu wojskowych magazynów jeden z operatorów zgłosi Mariuszowi Krukowi konieczność nagłego przerwania pracy.