Wyburzacze

sezon 7 odcinek 8

Wyburzacze 7

W Biedrusku ekipa Mariusza Kruka rozpocznie błyskawiczną rozbiórkę kompleksu wojskowych hal magazynowych - na plac robót wyruszą równocześnie aż trzy koparki, co wymagać będzie doskonałej koordynacji prac. Teren jednostki okaże się wymagający - manewrowanie ciężkim sprzętem będzie utrudnione ze względu na kilka gęsto rozmieszczonych studzienek.

W Rudzie Śląskiej zespół Tomasza Warchali podczas wyburzenia domu zmierzy się z zadaniem odzyskania dla właściciela osiemdziesięcioletnich, zabytkowych schodów - niespodziewana komplikacja z pozoru prostego i szybkiego zlecenia doprowadzi do dużych napięć między wyburzaczami. W Wiercicy podczas rozbiórki dwóch kilkudziesięciotonowych pras opór materii okaże się nader silny - po uszkodzeniu betonowej kuli niezbędne okaże się użycie stalowej.