Szaleńcy Pana Boga

sezon 1 odcinek 8

Szalency Pana Boga

O. Józef Maślanka, od ponad 30 lat pełni swą posługę misyjną w Amazonii. Jego "parafia" obejmuje obszar 150 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ojciec Maślanka większość swego życia spędził na misyjnej barce, która opływa dorzecze Rio Negro i odwiedza mieszkających tam Indian, do których nie można dotrzeć drogą lądową. Mieszkańcy amazońskiej puszczy nie zawsze byli łaskawi dla O. Józefa, jednak on mimo przeciwności losu trwał i trwa na swym posterunku do dnia dzisiejszego, czerpiąc ze swej pracy radość i dając przykład prawdziwej miłości do bliźniego.