Szaleńcy Pana Boga

sezon 1 odcinek 16

Szalency Pana Boga

Ksiądz Andrzej Gładysz pracuje w Portugalii. Kiedyś ksiądz Andrzej był wybitnym wiolonczelistą. Kariera stała przed nim otworem, gdy nagle przyszło powołanie…