Odrobina Polski

sezon 1 odcinek 17

Odrobina Polski

Witek odrobina w więzieniu? Tym razem odwiedzi najnowszy i najnowocześniejszy w Polsce zakład typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Przebywają tam też młodociani przestępcy. Pokażemy pawilony i szkołę dla ponad 600 więźniów, boisko i monitoring zamiast wieżyczek strażników.