Nie do wiary

sezon 1 odcinek 273

Nie do wiary

Człowiek według biblijnej Księgi Rodzaju został stworzony na obraz i podobieństwo doskonałego Boga. Z punktu widzenia nauki człowiek to jedyna w swoim rodzaju istota obdarzona świadomością, zdolnością do myślenia, uczuciami i inteligencją. Bóg? Natura? Siła, która umieściła człowieka na ziemi sprawiła, że stał się tym , czym jest i ustanowiła jednocześnie granicę między ludźmi a wszystkimi innymi stworzeniami. Granicę, która dotąd wydawała się nieprzekraczalna, jednak w naturze człowieka leży dążenie do przekraczania granic nieprzekraczalnych. Chęć łamania tabu. W naturze człowieka leży grzech, właśnie dlatego Ewa sięgnęła po jabłko. Dziś współczesna nauka może stać się nowym biblijnym wężem i podając nam kolejne jabłko z drzewa poznania doprowadzić nas do zagłady.