Nie do wiary

sezon 1 odcinek 267

Nie do wiary

Na peryferiach współczesnej nauki i techniki kształtuje się nurt zwany "free energy". Głównym jego założeniem jest teoretyczne rozpoznawanie, a także eksperymentalne potwierdzanie możliwości pozyskiwania ekologicznej wolnej energii. Współczesna akademicka nauka dezawuuje ten kierunek. Głównie poprzez przemilczanie jego dorobku lub ośmieszanie konkretnych eksperymentów nie przeprowadzając w tym względzie żadnych badan. Podstawowym postulatem środowisk "free energy" jest wykorzystanie, dla potrzeb ludzkości, oraz do napędu różnego typu pojazdów, istniejącej w przyrodzie darmowej energii. Poszukiwania urządzeń wolnej energii koncentrują się na wykorzystaniu zjawisk: grawitacji, magnetyzmu, elektromagnetyzmu. Na czym dokładnie polegają wszystkie te urządzenia i wynalazki? Czy rzeczywiście na nich opierała się będzie w przyszłości nasza cywilizacja?