Nie do wiary

sezon 1 odcinek 149

Nie do wiary

Religijni Żydzi wierzyli, że Izraelici są narodem wybranym przez Boga i oczekiwali przyjścia przywódcy, mesjasza, którego imię po Grecku brzmi Kristos. Wiara w nadejście proroka jest wśród Żydów wciąż żywa. Chrześcijanie natomiast wierzą, że powtórne pojawienie się Chrystusa na ziemi oznaczać będzie początek końca świata… Wiliam Branham twierdzi, że otrzymał 7 wizji dotyczących końca świata. Czy wszystkie wizje już się wypełniły? Czy zbliża się koniec czasów?