W-11 Wydział Śledczy

odcinek 1135

W-11 Wydzial Sledczy

Komisarzy prosi o pomoc koleżanka Anny Palki. Kobieta dostaje listy z pogróżkami. Ktoś tez próbuje ją przestraszyć porywając jej dziecko. Pierwszym podejrzanym staje się były mąż kobiety, który stosował wobec niej przemoc, a także nie pogodził się nigdy z rozwodem. Śledztwo prowadzą Anna Palka i Rafał Kopacz.