Sąd rodzinny

odcinek 213

Sad rodzinny

Aurelia i Wojciech Poznański będą walczyć przed sądem o ograniczenie praw swojemu szwagrowi, Pawłowi Bichnio. Jest on przez nich oskarżany o wykorzystywanie seksualne swoich synów.