Sąd rodzinny

odcinek 195

Sad rodzinny

Adela Sosnowska jest Romką, która zerwała wszystkie kontakty ze swoją rodziną. Przed sądem domaga się odebrania swojej siostrze i jej mężowi prawa do opieki nad ich 15-letnią córką Zosią, którą ojciec chce wydać za mąż zadwukrotnie od niej starszego Roma. Adela oskarża szwagra, że znęca się nad dziewczynką oraz ogranicza jej dostęp do edukacji i opieki medycznej.