Moda na sukces

odcinek 7585

Moda na sukces S11

RJ'a, Ridge i Steffy pozwalają Coco na dalsze odbywanie stażu w FC. Bill oświadcza obecnym w FC Steffy i Ridge'owi, że Thomas wspomógł finansowo firmę Spectry. Miłośne wyznanie Sally do Thomasa, przerywa wściekły Ridge.