Zdjęcie z Papieżem

odcinek 15

Zdjęcie z Papieżem

Aby uczić Jubileusz Roku 2000 burmistrz Muszyny Władysław Oleksy wyruszył pieszo do Rzymu. Samotna wędrówka zajęła mu 6 tygodni. W ten sposób spełnił ślub złożony 19 lat wcześniej, kiedy pierwszy raz przybył na piechotę do Wiecznego Miasta. Ślubował wówczas, że jeśli Polska odzyska niepodległość, powróci do Watykanu. Ślub spełnił, a ukoronowaniem wędrówki było spotkanie z Janem Pawłem II uwiecznione na zdjęciu. Papież Polak we wspomnieniach rodaków. Osoby znane i nieznane, na których życie wpłynął Jan Paweł II. Bohaterowie filmów snują nostalgiczne, pełne ciepła opowieści o przełomowych spotkaniach, inspiracjach twórczością i nauczaniem Ojca Świętego.