Zdjęcie z Papieżem

odcinek 10

Zdjęcie z Papieżem

Grzegorz Polak, dziennikarz katolicki, wybitny ekumenista, redaktor religia.tv jest zafascynowany pontyfikatem Jana Pawła II. Pasja ta zaowocowała szeregiem publikacji na ten temat. Za promowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II Grzegorz Polak został w 2007 r. wyróżniony Nagrodą Totus. Papież Polak we wspomnieniach rodaków. Osoby znane i nieznane, na których życie wpłynął Jan Paweł II. Bohaterowie filmów snują nostalgiczne, pełne ciepła opowieści o przełomowych spotkaniach, inspiracjach twórczością i nauczaniem Ojca Świętego.