Wstęp wzbroniony

sezon 1 odcinek 3

Wstęp wzbroniony

Kombinat DAG Alfred Nobel Krzystkowice i DAG Bromberg w Bydgoszczy to pozostałości jednych z największych fabryk zbrojeniowych hitlerowskich Niemiec. Zadaniem fabryk była produkcja materiałów wybuchowych oraz wypełnianie nimi skorup pocisków i łusek amunicji wojskowej. Wszystko trafiało na front II wojny światowej. Olbrzymie silosy i schrony, urządzenia do przetwarzania nitrogliceryny, przy których pracowali więźniowie obozów koncentracyjnych i robotnicy przymusowi - to wszystko było okryte tajemnicą i skutecznie ukryte w lasach. Do dziś te miejsca kryją w sobie mroczne historie...