Warsaw Shore - Oglądaj z legendami

odcinek 6

Warsaw Shore. Oglądaj z legendami

Podczas tego spotkania analizie zostanie poddana pewna bardzo skomplikowana relacja. Przypomnimy sobie pierwsze chwile kilkoro uczestników programu, ale nie zabraknie też tańca. Pedro w towarzystwie dwóch pięknych niewiast - “Małej” oraz Klaudii.