Uwaga!

odcinek 4753

Uwaga!

Artykuł 70 ustęp 3 Konstytucji daje prawo rodzicom do wyboru szkoły, w której mają uczyć się ich dzieci. Pani Katarzyna i jej 10 letni niepełnosprawny syn Bartek zostali przez panią burmistrz Brzeszcz tego prawa pozbawieni. Gmina odmawia dowozu chłopca do specjalistycznego ośrodka wybranego przez mamę, mimo, że ma taki obowiązek. Dlaczego jedną decyzją, pani burmistrz odbiera prawo do nauki i rozwoju choremu chłopcu?