Uwaga!

odcinek 4443

Uwaga!

Czy notariusz, któremu prokuratura stawia niemal sto zarzutów i w którego kancelarii zostało sporządzonych przynajmniej kilkadziesiąt nieważnych aktów notarialnych, nadal jest godzien zaufania? Rada Notarialna w Katowicach uważa, że tak. Mimo tylu zarzutów nie wszczęła wobec niego nawet postępowania dyscyplinarnego!