Uwaga!

odcinek 3823

Uwaga!

Stalking czyli uporczywe nękanie, to ciągle nowe zjawisko w naszym kraju. Za przestępstwo jest uważane dopiero od trzech lat. Już w pierwszym roku odnotowano ponad cztery tysiące przypadków nękania. Ze stalkingiem ma do czynienia także pani Agnieszka, która od ponad roku jest nękana przez swego prześladowcę.