Uwaga!

odcinek 3113

Uwaga!

19-letni niepełnosprawny Paweł spał w walącej się ruderze, nie miał co jeść. Wyrzucił go z domu ojczym. Z pomocą pospieszyli mu sąsiedzi. Teraz jest szansa na to, że młody mężczyzna znajdzie godne warunki do życia.