Superwizjer

odcinek 966

Superwizjer

Na podstawie zeznań skruszonych przestępców w aresztach lądują niewinni ludzie, w tym policjanci. Prokuratorzy często lekceważą oczywiste dowody świadczące na korzyść oskarżonych, a wierzą zeznaniom świadków koronnych, których nawet nie weryfikują. Skutkiem są złamane kariery uczciwych ludzi. I idące w setki tysięcy odszkodowania, wypłacane z naszych pieniędzy.