Superwizjer

odcinek 1182

Superwizjer

Gdy ujawnił nieprawidłowości w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, audytor Adam Milewski został dyscyplinarnie zwolniony z pracy, bez wymaganej zgody rady nadzorczej. W „Superwizjerze” reportaż Grzegorza Głuszaka o nadużyciach i milionowych stratach największego producenta węgla koksowego w Europie.