Superwizjer

odcinek 1007

Superwizjer

Na początku 2011 poseł PSL Krzysztof Borkowski,wówczas wiceprzewodniczący komisji Przyjazne Państwo, zgłosił poprawkę dotyczącą art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych do rządowego projektu ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Artykuł 585 mówił o odpowiedzialności karnej osoby, która działa na szkodę spółki. Zgłaszając poprawkę, poseł wiedział, że w prokuraturze toczy się śledztwo w sprawie jego działania na szkodę spółki "Mościbrody", której jest współudziałowcem wraz z braćmi. W wyniku zmiany, a potem ostatecznego usunięcia art. 585, prokuratura nie mogła postawić posłowi zarzutów.